Senior Championship Round 3 – 9th August 2014

Slashers Slashers

1-7 : 0-7

Abbeylara Abbeylara